Över 8 meter hög på högsta stället? Norra Racken
Photographer: n/a, added by Sören Danielsson 12 months ago