Skała pod semaforem
2 routes on 1 topo
Semafor
3 routes on 1 topo
Parking space
Wola Komborska
General marker for the crag