Vittingsberget

Climbing is completely prohibited!

Accesssvårigheter innebär att ingen klättring är tillåten vid klippan för närvarande.