HKI
2 routes on 1 topo
Ilaskivi
1 route on 0 topos
Jykän kantti
1 route on 1 topo
Tasapaino
7 routes on 2 topos
Tulenkantaja
3 routes on 0 topos
Vihersalo
General marker for the crag