Vetikko
5 routes on 2 topos
Lihamureke
1 route on 1 topo
Vetikko
General marker for the crag