Svampväggen
7 routes on 1 topo
Kaminväggen
8 routes on 3 topos
Stora väggen
26 routes on 4 topos
Mellanväggen
8 routes on 2 topos
Sams vägg
6 routes on 1 topo
Ostväggen
6 routes on 1 topo
Stora Vårdbergets parkering
Lilla Vårdberget
Vårdberget
General marker for the crag