Kallio
0 routes on 1 topo
Valtai...kallio
General marker for the crag