Magic in the Woods, 6C
Stå från stor kant. Finns möjlighet till en betydligt hårdare sitt.
Added by Marcus None
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Instagram, Vimeo, and YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Robert Österholm
FIRST ASCENT
2014-07-25
Red point
Om inte stenen bakom funnits så hade jag gett fler stjärnor