Mitt i vägen
Kravall, 6B+
Ståstart på storjugg, in i Upplopp.
Added by Mar Cus
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Mar Cus
FIRST ASCENT
2015-06-17
Red point
Fin väggklättring, "repkänsla". Graden bör nog justeras.

Public to-do list entries