Mitt i vägen
Mitt i vägen, 6B+
Sittstart på trekants krimp/pinchar
Added by Mar Cus
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Mar Cus
FIRST ASCENT
2013-09-21
Red point
Både finare och svårare än den såg ut. Tack Jack!
Oskar Lundberg
2014-09-27
Red point

Public to-do list entries