Tindergruppa
Du kan kalla mig Hans, sitt, 7B
Låg sitt, ut via listen till Hans!
Added by Oskar Lundberg
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Oskar Lundberg
FIRST ASCENT
2017-05-14
Red point
Mycket klättring för pengarna!

Public to-do list entries