Midsommardampen
Underkomsten, 6A+
Starta i "Den andra återkomsten" och fortsätt att traversera höger in i "Återkomsten". Fortsätt under men utan det överliggande blocket och mantla upp på höger sida.
Added by Carl Nilsask
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta
1.06
Carl Nilsask almost 8 years ago.

Add a video!