Allehensrätten
Bortom vänster, 6C
Sittstart på låg listhylla. (Utan kant)
Added by Mar Cus
7 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta
Mar Cus over 5 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Mar Cus
FIRST ASCENT
2017-06-03
Red point
Vad gör man int för skönaste greppet på Väla, pinchslop! Kämpa Gabbe;)
Emil Ragnarbaek
2017-07-15
Red point
Fina flytt!
Pär Åslund
2019-07-23
Red point
Erik Gardfall
2022-09-05
Red point
Elimination
Simon Erwald
Simon Erwald
2022-09-22
Red point