Alexis
Barbaren, 7B
Starta med vh på positivt grepp i sprickan. Utan vänster arete. Hårdare om du är kortare än Marcus
Added by Emil Ragnarbaek
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Instagram, Vimeo, and YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Emil Ragnarbaek
FIRST ASCENT
2017-07-15
Red point
Stora breda flytt :)

Public to-do list entries