Lunsjsteinen
1
Lunsjsteinen 1 / 1
  • starter i det gode taket lengst til venstre, topper ut lengst til høyre, og kun denne delen av toppeggen er med.