Veslesvaet
7 routes on 0 topo
Pinakkelen
4 routes on 0 topo
Bratta
12 routes on 0 topo
Uvdalen
General marker for the crag