Routes

3 boulder

No special access issues

Boulder tot just despres del centre d'interpretació de les pintures, on comença la pista que porta Albagés, Gran parking uns metres més endavant. Read more

We like Una pedra al camí

Activities on this crag