Neitokorento
3 routes on 1 topo
Boulder
2 routes on 1 topo
Kirnu
18 routes on 12 topos
Parking space
Parking space
Uhrikallio
General marker for the crag