Tyvdalsbukta
10 routes on 6 topos
Parking space
Parking space
Tyvdalsbukta
General marker for the crag