Tyhjä arpa
7 routes on 5 topos
Urheileva nuori
3 routes on 1 topo
Parking space
Tyhjä arpa
General marker for the crag