Seniori
2 routes on 1 topo
Parking space
Tukiasema
General marker for the crag