Routes on Tuggen

6 sport

We like Tuggen

Lätt överhängande ~12m hög vägg ~2 mil söder om Lycksele i närheten av Tuggensels kraftstaion. Fortarande under utveckling/bultning med ett fåtal färdigställda leder. Totalt beräknas ett 12-15 tal leder rymmas några varianter inkluderat. Något "frasig" klippa och relativt greppfattigt håller upp medelgraden och det ser inte ut att bli några riktigt lätta leder. Väggen vätter mot öst och ligger relativt öppet. Kort anmarch ~250m, 11 mil från Umeå. Koordinater parkering = X: 7157504 Y: 1647002

Activities on this crag