Poksukivi
3 routes on 1 topo
Toivion kivi
15 routes on 5 topos
Pirunkiven p-paikka
Toivion kivi
General marker for the crag