Austrian cheese
1 route on 1 topo
Bleau
2 routes on 1 topo
Irma
2 routes on 1 topo
Balance
1 route on 1 topo
Entrance
1 route on 1 topo
Aris the goat
4 routes on 1 topo
Austrians 1
Raki & Austrians
Katsika
Tinovo
Livadaki & Nefeli
Xinara
Livada Beach & Hill
Kalathas
Tinos - Austrians
General marker for the crag