Routes

16 sport

No special access issues

Det er avtalt med grunneigar at klating og evt tilhøyrande utbedring av feltet er innafor Read more

Activities on this crag