Elven
1 route on 1 topo
Fossen
8 routes on 3 topos
Knøttet
2 routes on 1 topo
Sva
2 routes on 1 topo
Tåiten
6 routes on 2 topos
Stoltzen
General marker for the crag