Description

Huvudblocket är gigantiskt och anmarchen minimal. Blocket har varierande stenkvalitetet, från smulig på de outvecklade sidorna till fantastisk och finkornig i överhänget.
Blocket ligger skuggigt och håller sig svalt länge. Pga det skuggiga läget och genomrinning av vatten torkar blocket långsamt.

History

Utveckling av klättringen i Gäle inleddes 2014.

Huvudblocket, med bla Högmässan, kallas i folkmun för Flatakykan. Detta eftersom Flata och kringliggande byar brukade samlas för sommargudstjänster i grottan fram till tidigt 1900-tal.

Gäle

Climbing has been limited!

Please do not develop any parts of the boulder visible from the main road.