Nils-Arne-Eggen thumbnail
Nils-Arne-Eggen
4+ Boulder at Nersteian
Lille traversen thumbnail
Lille traversen
4+ Boulder at Nersteian
Litt varm i fingran thumbnail
Halv-traversen thumbnail
Halv-traversen
4+ Boulder at Nersteian
Balansekunst thumbnail
Balansekunst
6A+ Boulder at Hula
Munnvika thumbnail
Munnvika
5 Boulder at Trollkjeften
Fu manchu thumbnail
Fu manchu
5+ Boulder at Trollkjeften
Nerleppa thumbnail
Nerleppa
5 Boulder at Trollkjeften
High heels thumbnail
High heels
6B Boulder at Nersteian
Sloppy feet thumbnail
Sloppy feet
6A Boulder at Nersteian
Lavthengende frukt thumbnail
Rent brudd thumbnail
Rent brudd
5 Boulder at Kinderegg
Komplisert brudd thumbnail
Sure sokka thumbnail
Sure sokka
5+ Boulder at Hula
Norvegia thumbnail
Norvegia
5 Boulder at Underhudsfett
Jarlsberg thumbnail
Jarlsberg
5+ Boulder at Underhudsfett
Kongsgård thumbnail
Kongsgård
5 Boulder at Underhudsfett