Fuxenstein
10 routes on 2 topos
Fuxenstein
0 route on 0 topo
Spiez, Fuxenstein
General marker for the crag