Kanske El Cap
5.10b Traditional at A-väggen
Fina fisten
5.10a Traditional at A-väggen
Feta hörnet
5.9 Traditional at B-väggen
Naken i skogen
5.10b Traditional at B-väggen
No danger on the roof
5.10b Traditional at B-väggen
Sprickan
5.9 Traditional at A-väggen
Passin Thru
5.10c Traditional at B-väggen