Reaggesteinen!
9 routes on 3 topos
Skorgeliten
3 routes on 3 topos
Hodeskallegrotta
0 route on 0 topo
Surf`s up!
0 route on 0 topo
Juvel
1 route on 1 topo
(overhengende 7B)
0 route on 0 topo
Traversen
0 route on 0 topo
Den siste marokkaner
2 routes on 2 topos
Gullgraver!
5 routes on 3 topos
Lyng i trynet!
1 route on 0 topo
Kyrkjesteinen
14 routes on 6 topos
Dansken
0 route on 0 topo
Torva
3 routes on 0 topo
Egget
2 routes on 0 topo
Skorgeura
General marker for the crag