Vasshølet
2 routes on 2 topos
Fipa
3 routes on 1 topo
Rød
2 routes on 2 topos
Talgtrikset
3 routes on 1 topo
Den glade trio
4 routes on 1 topo
Skardalen
Skaret
General marker for the crag