Smocze Skały
0 route on 0 topo
Grupa Krowiej Turni
4 routes on 2 topos
Grupa przy Zamku
0 route on 0 topo
Pośrednia-Przełom Marcinka
0 route on 0 topo
Grupa Matki
0 route on 0 topo
Grupa Centralna
0 route on 0 topo
Grupa Zbójnicka
0 route on 0 topo
Leśne Skały
0 route on 0 topo
Grupa Nowej
0 route on 0 topo
Ciosy
0 route on 0 topo
Strzelnica
0 route on 0 topo
Sokoli Grzbiet
5 routes on 2 topos
Skałki Czarnorzeckie
General marker for the crag