Stemendli
27 routes on 3 topos
Biwakschrofa
15 routes on 7 topos
Stemeer
2 routes on 0 topo
Fußkrank
6 routes on 0 topo
Peru
0 route on 0 topo
Rundweg
46 routes on 14 topos
Krüzottra
10 routes on 4 topos
Ochsatalerbach
3 routes on 1 topo
Silvretta Klostertal
General marker for the crag