Wielka Zerwa
0 route on 0 topo
Eigerek
0 route on 0 topo
Wacman
0 route on 0 topo
Sępia Czułowska
2 routes on 2 topos
Łysina
0 route on 0 topo
Żagiel
0 route on 0 topo
Zimny Dół
General marker for the crag