Eldorado
2 routes on 1 topo
Jätti
3 routes on 2 topos
Eldoradon Raspi kallio
3 routes on 4 topos
Eldoradon yläkallio
3 routes on 1 topo
Eldoradon pikkukivi
1 route on 1 topo
Eldoradon monttukivi
3 routes on 1 topo
Eldoradon Itäinen monttukivi
3 routes on 2 topos
Sasin kivet
10 routes on 3 topos
Parkkeeraa auto tien sivuun
Sasi
General marker for the crag