Braga
19 routes on 0 topo
Silois
24 routes on 0 topo
Bloco do Raio
1 route on 1 topo
Bloco cortante
4 routes on 1 topo
Bloco dos Colonos
5 routes on 0 topo
Caverninha
1 route on 1 topo
Rota 2
15 routes on 1 topo
Bloquinho das crianças
1 route on 1 topo
Bloco do sol na cara
3 routes on 1 topo
Rota 1
9 routes on 0 topo
Imbirapuera
6 routes on 0 topo
Paredão Deus me livre
14 routes on 2 topos
Sessão da tarde 1
3 routes on 0 topo
Sessão da tarde 2
5 routes on 0 topo
Paraíso
12 routes on 0 topo
Jurássico
8 routes on 0 topo
Labirinto da Coruja
13 routes on 0 topo
Catacumbas
19 routes on 1 topo
Mundo de Sofia
12 routes on 0 topo
park at morada dos tapuias
São Desidério
General marker for the crag