Salmenvuori
7 routes on 3 topos
Parking space
Parking space
Salmenvuori
General marker for the crag