Routes

76 trad

The area is access sensitive

🇬🇧 Ula has a lot of high quality trad crack climbing! Here you find info about each sector in the topo. Rullesteinsbukta: During summer, park at the parking marked on the map. From here it is about 30... Read more

We like Ula Trad

Fantastic place on the coast with beautiful trad lines. No bolts, all natural!

Activities on this crag

Ula Trad

The area is access sensitive!

🇬🇧 Ula has a lot of high quality trad crack climbing! Here you find info about each sector in the topo.

Rullesteinsbukta:
During summer, park at the parking marked on the map. From here it is about 30 minutes walk to Rullesteinsbukta. At winter, when there is less traffic you can try to park further in on the road, but only if there is space between the trees at the last two roadblocks. Please leave space for traffic to pass on the roads.

You can also park at the Ula harbour and walk in from this way, passing Kjerringklippa on the way.

Herfellklippa:
Ca. 20 min. fra parkeringen. Fra liten bro følg grusvei østover i 200 m. Hold så mot venstre og følg grusveien nordover i 400 m til du kommer til et x-kryss. Ta til høyre i krysset opp bakken, hold venstre i veiskillet. Ved liten garasje er det videre 50 m inn i skogen (unngå å gå unødvendig mye i hagen). Øvre del av veggen er godt synlig fra veien.
Veggen og klatringen er på en hyttetomt. Hvis respekt å hold det ryddig. Hytteeirne er hyggelige som lar oss klatre her, å hvis de er på hytten så spør om det er greit at dere klatrer.

Kjerringklippa:
Ca. 20 min. fra parkeringen. Fra liten bro, følg grusveien til du kommer til en snuplass. Herfra går du gjennom skogen via bjørnebærbusker og ned mot sjøen. Klippen sees etter hvert tydelig på venstrehånd. Denne klippen ligger rett ved siden av en skjermet hytte. Vær vennlige og vis hensyn.

Cowboyveggen:
Ca. 15 min. fra parkeringen. Fra liten bro følges utydelig sti langs vannkanten, retning sørover i ca. 300 m. Klippen ligger inne i skogen ca. 50 m fra sjøen.
Tidligere var det vanlig å parkere ved Parkeringsrisset, derav navnet. Grunnet mye folk og litt ymse parkeringer, så grunneier seg lei og har nå satt opp parkering forbudt skilt. Vi ber alle å respektere dette å parkere på anvist parkering.

Øvre vegg:
Denne veggen er litt vanskelig å spotte fra stien. Det enkleste er nok å gå frem til den lille gamle eika hvor man går bratt oppover mot Rullesteinsbukta, vinne litt høyde i terrenget og se seg tilbake samme retning man kom ifra. Klippen sees tydelig på høyrehånd.

Nøkleby skogen:

Parkeringsrisset:
Ca. 10 min. Fra parkeringen i Ula havn, gå sørover forbi båthavna og hold til venstre. Følg denne veien og du ser rutene tydelig på venstrehånd etter ca. 400 m.
Tidligere var det vanlig å parkere ved Parkeringsrisset, derav navnet. Grunnet mye folk og litt ymse parkeringer, så grunneier seg lei og har nå satt opp parkering forbudt skilt. Vi ber alle å respektere dette å parkere på anvist parkering.

Kaminveggen:
Ca. 25 min. fra parkeringen. Fra liten bro følges veien rett frem, så nordover. Der veien til Herfellklippa tar av til høyre, fortsetter man rett frem i ca. 300 m. Så en sving først mot venstre og krapp til høyre igjen. Herfra rett frem i 100 m. Nå ligger veggen 100 m inne i skogen på høyrehånd.
Denne veggen nås muligens lettere fra Ula Øst (Rullesteinsbukta) parkeringen.

Please show consideration to the other users of the area, leave no traces, remove tickmarks, and don't play music at the crag. Enjoy!