Pikku seinä
0 route on 0 topo
Iso seinä
8 routes on 2 topos
Rokka
General marker for the crag