Kimosabi
5 routes on 1 topo
Bonelli Express
4 routes on 0 topo
Finger Party
9 routes on 0 topo
Ética e Controvércia
0 route on 0 topo
Filósofos
5 routes on 0 topo
Bar das Grutas
8 routes on 0 topo
CAALimero
9 routes on 0 topo
Escadas do Inferno
10 routes on 0 topo
Monitor
11 routes on 0 topo
Águia
8 routes on 0 topo
Vaca
4 routes on 0 topo
Carpe Diem
5 routes on 3 topos
You Never Gonna Make IT
11 routes on 0 topo
Gro8en Problem
6 routes on 0 topo
Petra
6 routes on 0 topo
Parking space
Rocha da Pena
General marker for the crag