Kivi
5 routes on 2 topos
Leikkaus
1 route on 1 topo
Pyylahti
General marker for the crag