Haisevanlammen luola
8 routes on 1 topo
Salmisen Jaakko
8 routes on 3 topos
Aamupala
2 routes on 1 topo
Viva la pygmi
0 route on 0 topo
Palomäentien kivi
8 routes on 2 topos
Sadetanssi
8 routes on 3 topos
Riitasointu
5 routes on 2 topos
Parking space
Parking space
Parking space
From parking, follow a tractor track to boulder.
Puntala
General marker for the crag