reitti #1 thumbnail
reitti #1
6A Boulder at Polku kivi
reitti #2 thumbnail
reitti #2
5+ Boulder at Polku kivi
reitti #3 thumbnail
reitti #3
5+ Boulder at Polku kivi