Os Senhores Dos Poios - Left
4 routes on 1 topo
Os Senhores Dos Poios
5 routes on 1 topo
Os Senhores Dos Poios - Right (Jardim Zoologico)
3 routes on 1 topo
Viagem Secreta
0 route on 0 topo
Microondas
23 routes on 0 topo
Trono
0 route on 0 topo
Nuestros Hermanos
0 route on 0 topo
Gruta do Amor
0 route on 0 topo
Irmandade da Topalhada
0 route on 0 topo
Parking space
Poios
General marker for the crag