Maitojuna thumbnail
Maitojuna
6C+ Boulder at Laivakivet
Kuluma thumbnail
Kuluma
6C+ Boulder at Laivakivet
Kokka thumbnail
Kokka
7B Boulder at Laivakivet
Munalukko thumbnail
Munalukko
6B Boulder at Laivakivet
Molempia kantteja ylös thumbnail
Nimetön thumbnail
Nimetön
4 Boulder at Laivakivet
Luoteisväylä thumbnail
Luoteisväylä
6A Boulder at Laivakivet
Noppasläbi thumbnail
Noppasläbi
6C Boulder at Laivakivet
Night Train thumbnail
Night Train
7C+ Boulder at Laivakivet
Oikeaa kanttia ylös thumbnail
No topo image available
Ruskea vako
? Boulder at Laivakivet
Antti Palmu thumbnail
Antti Palmu
6B+ Boulder at Laivakivet
No topo image available
Samuli Koskinen
6A Boulder at Laivakivet
Samuli Koskinen thumbnail
Samuli Koskinen
6A Boulder at Laivakivet
Tero thumbnail
Tero
6A Boulder at Laivakivet
Nurmi thumbnail
Nurmi
6A+ Boulder at Laivakivet
Pantti Almu thumbnail
Pantti Almu
6A Boulder at Laivakivet
Pikajuna thumbnail
Pikajuna
5 Boulder at Laivakivet
Vasen Jammista thumbnail
Vasen Jammista
6B Boulder at Laivakivet
Oikea jammista thumbnail
Oikea jammista
6B+ Boulder at Laivakivet