Airelles Roulants
7A Boulder at Mustikka
Lämppämantteli
6A Boulder at Mustikka
Korvamato
6A Boulder at Mustikka
Mittarimato
6C Boulder at Mustikka
Mustikka

The area is access sensitive!

Älä pysäköi autoasi lähelle kiveä, vaikka näin on aikaisemmin ohjeistettu. Yksityisen tien omistajilta on tullut asiasta huomautuksia. Pysäköinti tien varteen turvalliseen paikkaan. Polku kivelle kulkeetaimikon läpi, joten katso tarkasti mistä kävelet. Polku taimikon laidassa, metsän reunassa.