Routes on Piekło

14 boulder

We like Piekło

Karol Kosmowski • almost 5 years ago
Michael Ginszt • almost 5 years ago
Marcin Berger • almost 5 years ago

Activities on this crag