Peikkokivi
13 routes on 4 topos
Peikkokivi
Peikkokivi
General marker for the crag