Hundehodet
3 routes on 1 topo
Østmarksetra P
Østmarka, Korkedalen, Korketrekkeren, Hundehodet
General marker for the crag